El. parduotuvės ar interneto svetainės, t.y. verslas (tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, jei pastarieji vykdo individualią veiklą), kuris gauna ar kitaip tvarko savo klientų fizinių asmenų asmens duomenis savo komercinės veiklos vykdymo tikslu, yra laikomas asmens duomenų valdytoju ir jam kyla tam tikros teisės aktuose numatytos pareigos:

  1. Jei toks verslas klientų fizinių asmenų asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą, gimimo metus ir pan.) tvarko (t. y. gauna, naudoja ir pan.) automatiniu būdu (šiuo atveju pasitelkiant internetą) – tokiam verslui kyla šiuo metu įstatyme nustatyta pareiga užsiregistruoti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) tvarkomame asmens duomenų valdytojų registre. Šiame registre nurodoma, kokius asmens duomenis konkretus verslas tvarko, kuriais tikslais ir pan. Registras yra viešas.
Plačiau

Kam reikalingas SSL sertifikatas?
SSL sertifikatas reikalingas norint, kad veiktų HTTPS protokolas.

Kaip atrodo svetainė su SSL sertifikatu?
Suvedus svetainės adresą, kuris prasideda https://, naršyklė šalia adreso rodo spyną.

Plačiau